mon ăn
Trang chủ>menu>Thưc đơn tự chọn - tiệc ngồi bàn
mon ăn
Dịch vụ
Công ty TNHH ăn uống và tổ chức sự kiện Nguyên Đình cung cấp cho bạn một dịch vụ hoàn toàn mới:   ĐẶT TIỆC ONLINE  Với 3 bước đơn giản: 1.  Lựa chọn thực đơn  - 2.  Điền các thông tin và yêu cầu  bạn, sẽ có ngay một bản báo giá theo thực đơn đã chọn cùng với các dịch vụ do Nguyên Ðình cung  cấp.- 3. Bạn có thể tự in ra hoặc  nhấn nút gửi cho chúng tôi.  Khi nhận được yêu cầu, chúng tôi sẽ liên hệ xác nhận qua điện thoại, fax hoặc đến trực tiếp bởi nhân viên văn phòng. 
 

 

nha hang
Mời quý khách tự xây dựng thực đơn trong các món dưới đây:
STT Chọn Tên món ăn Giá (VNĐ)

CÁC MÓN SÚP

1 60,000
2 60,000
3 150,000
4 90,000
5 90,000
6 90,000
7 120,000
8 90,000
9 90,000
10 60,000
11 120,000
12 150,000
13 120,000
14 120,000

CÁC MÓN NỘM - SALAD

15 80,000
16 80,000
17 90,000
18 90,000
19 80,000
20 150,000
21 90,000
22 150,000
23 90,000
24 90,000
25 70,000
26 70,000
27 70,000
28 120,000
29 120,000

CÁC MÓN TÔM

30 320,000
31 320,000
32 320,000
33 320,000
34 320,000
35 350,000
36 320,000
37 320,000
38 320,000
39 320,000
40 320,000
41 350,000
42 0

CÁC MÓN CÁ

43 450,000
44 1,000,000
45 280,000
46 250,000
47 220,000
48 250,000
49 250,000
50 400,000
51 300,000
52 330,000
53 300,000
54 250,000
55 500,000
56 500,000
57 500,000
58 380,000
59 350,000
60 350,000
61 220,000
62 220,000
63 400,000
64 400,000
65 300,000
66 400,000
67 350,000
68 200,000
69 250,000

CÁC MÓN GÀ

70 400,000
71 220,000
72 300,000
73 300,000
74 250,000
75 300,000
76 250,000
77 220,000

CÁC MÓN ĐẶC SẢN

78 400,000
79 350,000
80 450,000
81 0
82 400,000
83 400,000
84 400,000
85 400,000
86 0
87 0
88 0
89 0

CÁC MÓN KHÁC

90 180,000
91 180,000
92 160,000
93 160,000
94 160,000
95 160,000
96 300,000
97 160,000
98 180,000
99 180,000
100 160,000
101 200,000
102 180,000
103 180,000
104 200,000
105 300,000
106 180,000
107 180,000
108 220,000
109 200,000
110 180,000
111 200,000
112 200,000
113 350,000
114 160,000
115 160,000
116 200,000
117 200,000
118 230,000
119 200,000
120 150,000
121 250,000
122 180,000
123 180,000
124 220,000
125 200,000
126 160,000
127 180,000
128 180,000
129 180,000
130 250,000
131 80,000
132 80,000
133 50,000
134 80,000
135 50,000
136 40,000
137 45,000
138 50,000
139 80,000
140 50,000
141 150,000
142 200,000
143 250,000
144 250,000
145 200,000

CÁC MÓN CANH

146 80,000
147 90,000
148 80,000
149 80,000
150 70,000
151 120,000
152 75,000
153 90,000

CÁC MÓN XÔI

154 50,000
155 50,000
156 60,000
157 60,000
158 50,000
159 120,000
160 70,000
161 20,000

TRÁNG MIỆNG

162 45,000
163 35,000
164 50,000
165 50,000
166 80,000
167 100,000

ĐỒ UỐNG

168 12,000
169 90,000
170 60,000
171 10,000
172 450,000
173 90,000
174 50,000

CÁC MÓN THEO CHỦ ĐỀ

175 0
176 0
177 0
178 0
179 0
180 0
181 0
182 0
ga ngon
Thực đon bạn đã chọn:
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
Đơn giá :  VNĐ
đặt tiệc
nguyen dinh, dat tiec, hoi nghi

Liên hệ đặt tiệc

thanhgas

Văn phòng công ty:
453 Nguyễn Khang, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel / fax: 04 37849226
Hotline: 0988891235 / 0989938938
 

Báo giá tiệc cưới 2015-2016

Báo giá Buffet 2015-2016

thanhgas
thanhgas
thanhgas
Chăm sóc khách hàng 1
  

thanhgas
thanhgas
Copyright © - NguyenDinh Catering Co.,Ltd
453 Nguyen Khang - Cau Giay - Ha Noi
Tel/Fax: 3.784.9226 * Mobile: 0989938938

Đang online : 34

Tổng truy cập :5.152.150