mon ăn
Trang chủ>menu>Thưc đơn tự chọn - tiệc ngồi bàn
mon ăn
Dịch vụ
Công ty TNHH ăn uống và tổ chức sự kiện Nguyên Đình cung cấp cho bạn một dịch vụ hoàn toàn mới:   ĐẶT TIỆC ONLINE  Với 3 bước đơn giản: 1.  Lựa chọn thực đơn  - 2.  Điền các thông tin và yêu cầu  bạn, sẽ có ngay một bản báo giá theo thực đơn đã chọn cùng với các dịch vụ do Nguyên Ðình cung  cấp.- 3. Bạn có thể tự in ra hoặc  nhấn nút gửi cho chúng tôi.  Khi nhận được yêu cầu, chúng tôi sẽ liên hệ xác nhận qua điện thoại, fax hoặc đến trực tiếp bởi nhân viên văn phòng. 
 

 

nha hang
Mời quý khách tự xây dựng thực đơn trong các món dưới đây:
STT Chọn Tên món ăn Giá (VNĐ)

CÁC MÓN SÚP

1 60,000
2 60,000
3 150,000
4 90,000
5 90,000
6 90,000
7 120,000
8 90,000
9 90,000
10 60,000
11 120,000
12 150,000
13 120,000
14 120,000

CÁC MÓN NỘM - SALAD

15 80,000
16 80,000
17 90,000
18 90,000
19 80,000
20 150,000
21 90,000
22 150,000
23 100,000
24 90,000
25 90,000
26 70,000
27 70,000
28 70,000
29 120,000
30 120,000
31 100,000

CÁC MÓN TÔM

32 320,000
33 320,000
34 320,000
35 320,000
36 320,000
37 350,000
38 320,000
39 320,000
40 320,000
41 320,000
42 320,000
43 350,000
44 0

CÁC MÓN CÁ

45 450,000
46 1,000,000
47 280,000
48 250,000
49 220,000
50 250,000
51 250,000
52 400,000
53 300,000
54 330,000
55 300,000
56 250,000
57 500,000
58 500,000
59 500,000
60 380,000
61 350,000
62 350,000
63 220,000
64 220,000
65 400,000
66 400,000
67 300,000
68 400,000
69 350,000
70 200,000
71 250,000

CÁC MÓN GÀ

72 400,000
73 220,000
74 300,000
75 300,000
76 250,000
77 300,000
78 250,000
79 220,000

CÁC MÓN ĐẶC SẢN

80 400,000
81 350,000
82 450,000
83 0
84 400,000
85 400,000
86 400,000
87 400,000
88 0
89 0
90 0
91 0

CÁC MÓN KHÁC

92 180,000
93 180,000
94 160,000
95 160,000
96 160,000
97 160,000
98 300,000
99 160,000
100 180,000
101 180,000
102 160,000
103 200,000
104 180,000
105 180,000
106 200,000
107 300,000
108 180,000
109 180,000
110 220,000
111 200,000
112 180,000
113 200,000
114 200,000
115 450,000
116 160,000
117 160,000
118 200,000
119 200,000
120 230,000
121 200,000
122 180,000
123 250,000
124 180,000
125 180,000
126 220,000
127 200,000
128 160,000
129 180,000
130 180,000
131 180,000
132 250,000
133 80,000
134 80,000
135 50,000
136 80,000
137 50,000
138 40,000
139 45,000
140 50,000
141 80,000
142 50,000
143 150,000
144 200,000
145 250,000
146 250,000
147 200,000

CÁC MÓN CANH

148 80,000
149 90,000
150 80,000
151 80,000
152 70,000
153 120,000
154 75,000
155 90,000

CÁC MÓN XÔI

156 50,000
157 50,000
158 60,000
159 60,000
160 50,000
161 120,000
162 70,000
163 20,000

TRÁNG MIỆNG

164 45,000
165 35,000
166 50,000
167 50,000
168 80,000
169 100,000

ĐỒ UỐNG

170 12,000
171 90,000
172 60,000
173 10,000
174 450,000
175 90,000
176 50,000

CÁC MÓN THEO CHỦ ĐỀ

177 0
178 0
179 0
180 0
181 0
182 0
183 0
184 0
ga ngon
Thực đon bạn đã chọn:
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
Đơn giá :  VNĐ
đặt tiệc
nguyen dinh, dat tiec, hoi nghi

Liên hệ đặt tiệc

thanhgas

Văn phòng công ty:
463 Nguyễn Khang, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel / fax: 024 37849226
Hotline: 0988891235

thanhgas
thanhgas
thanhgas
Chăm sóc khách hàng 1
  

thanhgas
thanhgas
Copyright © - NguyenDinh Catering Co.,Ltd
463 Nguyen Khang - Cau Giay - Ha Noi
Tel/Fax: 3.784.9226 * Mobile: 0988891235

Đang online : 22

Tổng truy cập :6.823.390