mon ăn
Trang chủ>menu>Thưc đơn tự chọn - tiệc ngồi bàn
mon ăn
Dịch vụ
Công ty TNHH ăn uống và tổ chức sự kiện Nguyên Đình cung cấp cho bạn một dịch vụ hoàn toàn mới:   ĐẶT TIỆC ONLINE  Với 3 bước đơn giản: 1.  Lựa chọn thực đơn  - 2.  Điền các thông tin và yêu cầu  bạn, sẽ có ngay một bản báo giá theo thực đơn đã chọn cùng với các dịch vụ do Nguyên Ðình cung  cấp.- 3. Bạn có thể tự in ra hoặc  nhấn nút gửi cho chúng tôi.  Khi nhận được yêu cầu, chúng tôi sẽ liên hệ xác nhận qua điện thoại, fax hoặc đến trực tiếp bởi nhân viên văn phòng. 
 

 

nha hang
Mời quý khách tự xây dựng thực đơn trong các món dưới đây:
STT Chọn Tên món ăn Giá (VNĐ)

CÁC MÓN SÚP

1 60,000
2 60,000
3 150,000
4 70,000
5 90,000
6 90,000
7 120,000
8 90,000
9 70,000
10 60,000
11 80,000
12 150,000
13 150,000

CÁC MÓN NỘM - SALAD

14 60,000
15 60,000
16 60,000
17 80,000
18 70,000
19 70,000
20 80,000
21 120,000
22 80,000
23 120,000
24 100,000
25 80,000
26 80,000
27 80,000
28 70,000
29 60,000
30 60,000
31 70,000
32 70,000
33 70,000
34 120,000
35 120,000

CÁC MÓN TÔM

36 300,000
37 300,000
38 290,000
39 290,000
40 290,000
41 290,000
42 300,000
43 290,000
44 290,000
45 290,000
46 290,000
47 1,200,000
48 300,000
49 350,000

CÁC MÓN CÁ

50 180,000
51 480,000
52 250,000
53 1,000,000
54 250,000
55 220,000
56 220,000
57 220,000
58 220,000
59 230,000
60 220,000
61 300,000
62 300,000
63 300,000
64 300,000
65 250,000
66 300,000
67 500,000
68 500,000
69 500,000
70 350,000
71 350,000
72 350,000
73 220,000
74 220,000
75 350,000
76 350,000
77 250,000
78 250,000
79 350,000
80 350,000
81 350,000
82 200,000
83 200,000
84 250,000
85 250,000
86 250,000

CÁC MÓN GÀ

87 220,000
88 220,000
89 280,000
90 280,000
91 220,000
92 280,000
93 280,000
94 220,000
95 200,000

CÁC MÓN ĐẶC SẢN

96 350,000
97 300,000
98 300,000
99 450,000
100 600,000
101 600,000
102 500,000
103 350,000
104 350,000
105 350,000
106 350,000
107 250,000
108 250,000
109 3,500,000
110 1,700,000
111 280,000
112 260,000

CÁC MÓN KHÁC

113 180,000
114 160,000
115 160,000
116 150,000
117 150,000
118 160,000
119 160,000
120 160,000
121 300,000
122 150,000
123 150,000
124 160,000
125 160,000
126 160,000
127 200,000
128 180,000
129 160,000
130 150,000
131 250,000
132 300,000
133 250,000
134 250,000
135 180,000
136 180,000
137 220,000
138 200,000
139 180,000
140 200,000
141 200,000
142 500,000
143 150,000
144 300,000
145 300,000
146 180,000
147 160,000
148 160,000
149 200,000
150 200,000
151 230,000
152 170,000
153 200,000
154 150,000
155 150,000
156 250,000
157 180,000
158 180,000
159 160,000
160 160,000
161 150,000
162 180,000
163 150,000
164 160,000
165 160,000
166 180,000
167 170,000
168 150,000
169 180,000
170 150,000
171 200,000
172 60,000
173 45,000
174 40,000
175 45,000
176 60,000
177 60,000
178 45,000
179 60,000
180 50,000
181 60,000
182 40,000
183 60,000
184 60,000
185 40,000
186 60,000
187 150,000
188 200,000
189 180,000
190 150,000
191 160,000
192 150,000
193 250,000
194 200,000
195 120,000

CÁC MÓN CANH

196 70,000
197 80,000
198 80,000
199 80,000
200 70,000
201 80,000
202 120,000
203 75,000
204 90,000
205 80,000
206 120,000
207 150,000
208 0

CÁC MÓN XÔI

209 45,000
210 45,000
211 50,000
212 50,000
213 45,000
214 60,000
215 60,000

CƠM

216 20,000

TRÁNG MIỆNG

217 45,000
218 45,000
219 80,000
220 35,000
221 50,000
222 45,000
223 80,000

ĐỒ UỐNG

224 12,000
225 90,000
226 60,000
227 10,000
228 450,000
229 50,000
230 90,000
231 50,000

CÁC MÓN THEO CHỦ ĐỀ

232 0
233 0
234 0
235 0
236 0
237 0
238 0
239 0
240 0
241 0
ga ngon
Thực đon bạn đã chọn:
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
Đơn giá :  VNĐ
đặt tiệc
nguyen dinh, dat tiec, hoi nghi

Liên hệ đặt tiệc

thanhgas

Văn phòng công ty:
453 Nguyễn Khang, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel / fax: 04 37849226
Hotline: 0988891235 / 0989938938
 

Báo giá tiệc cưới 2015-2016

Báo giá Buffet 2015-2016

thanhgas
thanhgas
thanhgas
Chăm sóc khách hàng 1
  

thanhgas
thanhgas
Copyright © - NguyenDinh Catering Co.,Ltd
453 Nguyen Khang - Cau Giay - Ha Noi
Tel/Fax: 3.784.9226 * Mobile: 0989938938

Đang online : 37

Tổng truy cập :4.900.090