mon ăn
Trang chủ>menu>Thưc đơn tự chọn - tiệc ngồi bàn
mon ăn
Dịch vụ
Công ty TNHH ăn uống và tổ chức sự kiện Nguyên Đình cung cấp cho bạn một dịch vụ hoàn toàn mới:   ĐẶT TIỆC ONLINE  Với 3 bước đơn giản: 1.  Lựa chọn thực đơn  - 2.  Điền các thông tin và yêu cầu  bạn, sẽ có ngay một bản báo giá theo thực đơn đã chọn cùng với các dịch vụ do Nguyên Ðình cung  cấp.- 3. Bạn có thể tự in ra hoặc  nhấn nút gửi cho chúng tôi.  Khi nhận được yêu cầu, chúng tôi sẽ liên hệ xác nhận qua điện thoại, fax hoặc đến trực tiếp bởi nhân viên văn phòng. 
 

 

nha hang
Mời quý khách tự xây dựng thực đơn trong các món dưới đây:
STT Chọn Tên món ăn Giá (VNĐ)

CÁC MÓN SÚP

1 60,000
2 60,000
3 90,000
4 90,000
5 90,000
6 90,000
7 90,000
8 120,000
9 120,000
10 120,000
11 150,000
12 150,000

CÁC MÓN NỘM - SALAD

13 80,000
14 80,000
15 90,000
16 90,000
17 90,000
18 70,000
19 70,000
20 100,000
21 120,000
22 120,000
23 120,000
24 150,000

CÁC MÓN TÔM

25 320,000
26 320,000
27 320,000
28 320,000
29 320,000
30 350,000
31 320,000
32 320,000
33 320,000
34 320,000
35 320,000
36 350,000
37 350,000

CÁC MÓN CÁ

38 450,000
39 500,000
40 500,000
41 500,000
42 300,000
43 400,000
44 400,000
45 400,000
46 380,000
47 350,000
48 350,000
49 450,000
50 300,000
51 330,000
52 300,000
53 400,000
54 220,000
55 250,000
56 250,000
57 250,000
58 220,000
59 250,000
60 280,000
61 350,000
62 250,000

CÁC MÓN GÀ

63 220,000
64 250,000
65 300,000
66 300,000
67 300,000
68 400,000
69 300,000
70 250,000
71 220,000

CÁC MÓN KHÁC

72 380,000
73 450,000
74 400,000
75 420,000
76 400,000
77 180,000
78 180,000
79 160,000
80 160,000
81 160,000
82 180,000
83 180,000
84 180,000
85 180,000
86 180,000
87 180,000
88 230,000
89 230,000
90 160,000
91 320,000
92 300,000
93 350,000
94 300,000
95 250,000
96 250,000
97 300,000
98 180,000
99 200,000
100 160,000
101 160,000
102 200,000
103 200,000
104 230,000
105 250,000
106 180,000
107 180,000
108 220,000
109 200,000
110 160,000
111 210,000
112 180,000
113 250,000
114 200,000
115 200,000
116 250,000
117 250,000
118 80,000
119 45,000
120 80,000
121 50,000
122 50,000
123 80,000
124 50,000
125 80,000
126 50,000
127 40,000

CÁC MÓN CANH

128 80,000
129 90,000
130 80,000
131 80,000
132 70,000
133 120,000
134 75,000
135 90,000

CÁC MÓN XÔI / CƠM

136 120,000
137 50,000
138 50,000
139 60,000
140 60,000
141 50,000
142 120,000
143 70,000
144 20,000

TRÁNG MIỆNG

145 80,000
146 80,000
147 50,000
148 50,000
149 150,000
150 120,000
151 120,000
152 120,000
153 120,000

ĐỒ UỐNG

154 90,000
155 60,000
156 12,000
157 50,000
158 90,000
159 130,000
160 220,000
161 250,000
162 0

CÁC MÓN THEO THỜI GIÁ/CHỦ ĐỀ

163 0
164 0
165 0
166 0
167 0
168 0
169 0
170 0
171 0
172 0
173 0
174 0
175 0
ga ngon
Thực đon bạn đã chọn:
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
đặt tiệc
Đơn giá :  VNĐ
đặt tiệc
nguyen dinh, dat tiec, hoi nghi

Liên hệ đặt tiệc

thanhgas

Văn phòng công ty:
463 Nguyễn Khang, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel / fax: 024 37849226
Hotline: 0988891235

thanhgas
thanhgas
thanhgas
Chăm sóc khách hàng 1
  

thanhgas
thanhgas
Copyright © - NguyenDinh Catering Co.,Ltd
463 Nguyen Khang - Cau Giay - Ha Noi
Tel/Fax: 3.784.9226 * Mobile: 0988891235

Đang online : 32

Tổng truy cập :7.755.870